• +45 86961239
  • Renedahl@skorstensfejeren.dk

Lovgivning

Hvad skal være opfyldt, hvis din skorstensfejer skal feje skorstenen fra taget?

Hvad skal være opfyldt, hvis din skorstensfejer skal feje skorstenen fra taget?
Ved enfamiliehuse overholdes lovens krav, hvis der er fastmonterede tagtrin eller
fastmonteret lejder/tagrygstige på taget. Alternativt kan benyttes en transportabel
tagstige med rygningsbøjle. For stigeadgang til taget kan f.eks. monteres
stigebeslag på tagudhænget, hvorved skader på tagrender undgås. Der kan også
benyttes stige med tagrendesikring.
Vælger du at montere tagtrin, kan du overveje indfarvede tagtrin, der synsmæssigt
bedre ”falder i” med tagfladen. For anvendelse af løs tagstige med rygningsbøjle,
skal rygningssten ligge fast.
Skorstensfejeren kan nu rense skorstenen fra toppen, hvor der normalt aflejres
mest sod. Det betyder, at husejeren får mere kvalitet for pengene, og
skorstensfejeren ikke skal på 1. sal og tagrum, når han skal feje skorstenen.

Bygningsreglementet

Bygningsreglementets kap. 8.5.3 fastsætter en række bestemmelser for
aftrækssystemer (skorstene). Hvis aftrækssystemet er indrettet til rensning fra
toppen, skal der være sikkerhedsmæssigt forsvarlige adgangsmuligheder hertil, jf.
BR10 kap. 8.5.3.1, stk. 6. Adgangsvejen vil typisk være via loftet eller via taget.
Bygningsreglementet gælder for alt nybyggeri og for til- og ombygninger.
Find bygningsreglementet på www.ebst.dk
Arbejdstilsynets regler fastsætter, at arbejde med fejning af skorstene skal ske
sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt, jf. arbejdsmiljølovens § 38. Det
skal sikres, at der er truffet effektive foranstaltninger til at forebygge risiko for
nedstyrtning og lign., jf. bekendtgørelse om arbejdets udførelse, nr. 559 af
17.06.2004, § 13, stk. 1, pkt. 1. Arbejdstilsynets regler og vejledninger er
gældende for alt skorstensfejerarbejde.
Se mere på www.at.dk, og branchevejledning for skorstensfejerarbejde udarbejdet
af Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser.

1